Page 10 - digitaaljaarboek V6_4
P. 10

Inrichten beleid    Met het goed organiseren van de arbozorg heeft Winkler Prins veiligheid en
    gezondheid op de agenda gezet. Dit zorgt voor veel positieve effecten.

         Arbo aanpak
         Winkler Prins
    Training/ opleiding    Stichting Onderwijs Midden Limburg ervaart veel voordelen van het in eigen huis or-
    ganiseren van cursussen voor sociale en fysieke veiligheid. Leest u ook eens het
    verhaal van Melanchthon Kralingen. Zij zijn enthousiast over de resultaten die de
    agressiereductie– en weerbaarheidstraining voor nieuwe docenten oplevert.

       Sociale en fysieke      Agressietraining maakt je
          veiligheid            weerbaarder
           SOML           Melanchthon Kralingen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15