Page 12 - digitaaljaarboek V6_4
P. 12

Werken aan                                                       Uitgelicht:    duurzame                                                        Generatiepact, DaCapo College

                                                                Vanwege de vergrijzing moet iedereen in        men met zich mee. Het College sloot een
    inzetbaarheid                                                     zijn veel ouderdomsregelingen terug-         docenten van rond de 60 jaar. Deze
                                                                Nederland langer doorwerken. Tegelijkertijd generatiepact op maat met een aantal
                                                                                           medewerkers gaan minder werken voor
                                                                geschroefd. Werknemers die nu rond de
                                                                60 jaar zijn, zijn hier niet op voorbereid en iets minder salaris, maar wel met behoud
                                                                dat zorgt voor onrust en uitval. Ook het       van 100 procent pensioen. Hierdoor heb-
                                                                DaCapo College had hiermee te maken.         ben ze een betere balans tussen belasting
                                                                Het generatiepact bood een oplossing.         en hersteltijd en kunnen ze met plezier
                                                                                           hun pensioen halen. Het ziekteverzuim is
                                                                Ruim 25 procent van de medewerkers          teruggedrongen en de school heeft enkele
                                                                op het Da Capo College is ouder dan 57        jonge docenten kunnen aannemen.
                                                                jaar. En dat bracht verschillende proble-
                                                                                           Lees meer over deze parel.    Gemotiveerde en competente medewerkers, een goede sfeer op school en weinig
    verzuim: allemaal kenmerken die passen bij duurzame inzetbaarheid. Medewerkers
    die langer door kunnen werken en die bovendien zin hebben om te werken, zorgen
    voor ‘rust in de organisatie’ en minder vacatures. Een stabiele omgeving zorgt ook
    voor een prettig klimaat voor leerlingen. Al met al leveren werknemers die duurzaam
    inzetbaar zijn veel voordelen op voor de organisatie. Scholen zetten verschillende
    instrumenten in om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen.
    Lees hier hun verhaal.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17