Page 13 - digitaaljaarboek V6_4
P. 13

Werken aan  Uitgelicht: duurzame  Generatiepact, DaCapo College

    Vanwege de vergrijzing moet iedereen in        men met zich mee. Het College sloot een
 inzetbaarheid zijn veel ouderdomsregelingen terug-     docenten van rond de 60 jaar. Deze
    Nederland langer doorwerken. Tegelijkertijd generatiepact op maat met een aantal
                               medewerkers gaan minder werken voor
    geschroefd. Werknemers die nu rond de
    60 jaar zijn, zijn hier niet op voorbereid en iets minder salaris, maar wel met behoud
    dat zorgt voor onrust en uitval. Ook het       van 100 procent pensioen. Hierdoor heb-
    DaCapo College had hiermee te maken.         ben ze een betere balans tussen belasting
    Het generatiepact bood een oplossing.         en hersteltijd en kunnen ze met plezier
                               hun pensioen halen. Het ziekteverzuim is
    Ruim 25 procent van de medewerkers          teruggedrongen en de school heeft enkele
    op het Da Capo College is ouder dan 57        jonge docenten kunnen aannemen.
    jaar. En dat bracht verschillende proble-
                               Lees meer over deze parel. Gemotiveerde en competente medewerkers, een goede sfeer op school en weinig
 verzuim: allemaal kenmerken die passen bij duurzame inzetbaarheid. Medewerkers
 die langer door kunnen werken en die bovendien zin hebben om te werken, zorgen
 voor ‘rust in de organisatie’ en minder vacatures. Een stabiele omgeving zorgt ook
 voor een prettig klimaat voor leerlingen. Al met al leveren werknemers die duurzaam
 inzetbaar zijn veel voordelen op voor de organisatie. Scholen zetten verschillende
 instrumenten in om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen.
 Lees hier hun verhaal.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18