Page 14 - digitaaljaarboek V6_4
P. 14

Loopbaaninstrumenten    Loopbaaninstrumenten dragen bij aan het gezond en vitaal houden van de werk-
    nemers. Wellicht is het verhaal van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs interessant
    voor u. Zij stimuleert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen door middel van
    loopbaanscans. ORION ontwikkelde samen met Voion het professionaliseringsportaal.
    Het portaal geeft medewerkers van ORION zelf de regie over hun professionalisering
    en biedt ondersteuning bij de gesprekkencyclus.

        Loopbaanscans        Professionaliseringsportaal
      Vereniging Ons Middelbaar           ORION
          Onderwijs    Duurzame inzetbaarheid    Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft Pompeblêd Scholengroep een
    re-integratieconsulent in dienst genomen. Met gesprekken, een traject of coaching
    probeert ze langdurig zieken of werklozen “weer te inspireren en in beweging te
    krijgen.” Dit is zowel gunstig voor de werkgever als de werknemer.

     Waarderingsgesprekken       Re-integratieconsulent helpt        Generatiepact
          Greijdanus        mensen weer aan het werk          DaCapo College
                        Pompeblêd Scholengroep
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19