Page 15 - digitaaljaarboek V6_4
P. 15

Loopbaaninstrumenten Loopbaaninstrumenten dragen bij aan het gezond en vitaal houden van de werk-
 nemers. Wellicht is het verhaal van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs interessant
 voor u. Zij stimuleert medewerkers om het beste uit zichzelf te halen door middel van
 loopbaanscans. ORION ontwikkelde samen met Voion het professionaliseringsportaal.
 Het portaal geeft medewerkers van ORION zelf de regie over hun professionalisering
 en biedt ondersteuning bij de gesprekkencyclus.

 Loopbaanscans  Professionaliseringsportaal
 Vereniging Ons Middelbaar   ORION
 Onderwijs Duurzame inzetbaarheid Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen heeft Pompeblêd Scholengroep een
 re-integratieconsulent in dienst genomen. Met gesprekken, een traject of coaching
 probeert ze langdurig zieken of werklozen “weer te inspireren en in beweging te
 krijgen.” Dit is zowel gunstig voor de werkgever als de werknemer.

 Waarderingsgesprekken  Re-integratieconsulent helpt   Generatiepact
 Greijdanus  mensen weer aan het werk  DaCapo College
 Pompeblêd Scholengroep
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20