Page 4 - digitaaljaarboek V6_4
P. 4

Naar een                                                        Uitgelicht:    toekomstbestendige                                                   Banenmarkt, Comenius College
                                                                Het Comenius College is een scholen-
                                                                gemeenschap in de regio Rotterdam.          scholengemeenschap de leerlingen goed
                                                                                           kent en weet wat de leerbehoeftes zijn.
    arbeidsmarkt                                                      groeiend aantal leerlingen en een aantal       persoonlijke insteek. Nieuwe leraren
                                                                                           De banenmarkt heeft daarom ook een
                                                                In 2016 had het Comenius College een
                                                                vakken waarvoor het al langere tijd moei- vonden de banenmarkt een vernieuwend
                                                                lijk was leraren te werven. Eric Dekker,
                                                                directeur bedrijfsvoering van het           concept en een ongedwongen manier
                                                                                           om kennis te maken met de school. Het
                                                                Comenius College, vertelt in deze parel        grootste pluspunt van de banenmarkt
                                                                hoe de scholengemeenschap een manier vond Eric Dekker dat de kwaliteit van de
                                                                vond voor het werven van personeel in de reacties een stuk hoger was dan die van
                                                                vorm van de organisatie van een banen-        de reacties op normale vacatures. Bij de
                                                                markt.                        banenmarkt hadden alle sollicitanten
                                                                                           serieuze intenties.
                                                                Het Comenius College heeft een per-
                                                                soonlijk karakter. Dit houdt in dat de        Lees meer over deze parel.

    Een goedwerkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende en goed
    opgeleid personeel is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De onder-
    wijsarbeidsmarkt is regionaal van aard. Iedere regio kent zijn eigen arbeidsmarkt-
    problemen. Het lerarentekort is in veel regio’s zo’n probleem. De sector heeft zich
    verplicht om een bepaald aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
    aan te nemen. U leest hier enkele mooie, inspirerende voorbeelden van hoe scholen,
    samenwerkingsverbanden e.d. hiermee omgaan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9