Page 5 - digitaaljaarboek V6_4
P. 5

Naar een  Uitgelicht: toekomstbestendige  Banenmarkt, Comenius College
    Het Comenius College is een scholen-
    gemeenschap in de regio Rotterdam.          scholengemeenschap de leerlingen goed
                               kent en weet wat de leerbehoeftes zijn.
 arbeidsmarkt groeiend aantal leerlingen en een aantal    persoonlijke insteek. Nieuwe leraren
                               De banenmarkt heeft daarom ook een
    In 2016 had het Comenius College een
    vakken waarvoor het al langere tijd moei- vonden de banenmarkt een vernieuwend
    lijk was leraren te werven. Eric Dekker,
    directeur bedrijfsvoering van het           concept en een ongedwongen manier
                               om kennis te maken met de school. Het
    Comenius College, vertelt in deze parel        grootste pluspunt van de banenmarkt
    hoe de scholengemeenschap een manier vond Eric Dekker dat de kwaliteit van de
    vond voor het werven van personeel in de reacties een stuk hoger was dan die van
    vorm van de organisatie van een banen-        de reacties op normale vacatures. Bij de
    markt.                        banenmarkt hadden alle sollicitanten
                               serieuze intenties.
    Het Comenius College heeft een per-
    soonlijk karakter. Dit houdt in dat de        Lees meer over deze parel.

 Een goedwerkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt met voldoende en goed
 opgeleid personeel is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De onder-
 wijsarbeidsmarkt is regionaal van aard. Iedere regio kent zijn eigen arbeidsmarkt-
 problemen. Het lerarentekort is in veel regio’s zo’n probleem. De sector heeft zich
 verplicht om een bepaald aantal werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt
 aan te nemen. U leest hier enkele mooie, inspirerende voorbeelden van hoe scholen,
 samenwerkingsverbanden e.d. hiermee omgaan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10