Page 6 - digitaaljaarboek V6_4
P. 6

Inclusief werkgeverschap                                                Aanpak lerarentekort    Inclusief werkgeverschap is het creëren van banen voor werknemers met een                       Op allerlei niveaus worden activiteiten ondernomen om het lerarentekort aan te
    afstand tot de arbeidsmarkt, zoals lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.                   pakken. Zo is de cursus ‘Zin in lesgeven’ ontwikkeld om zij-instromers van tevoren
    Lees hier het verhaal van De Gooise Scholen Federatie dat 30 schoonmakers in                      een betere indruk te geven van het werken in het onderwijs. Het Joke Smit College
    dienst nam via het sociaal werkbedrijf. Of van het Penta College waar mensen met                    bedacht verschillende activiteiten om starters te werven.
    een verstandelijke beperking werken. Dat leverde hen op alle fronten veel
    voordelen op.                                                                 Zij-instroom


        Banenafspraak           Iedereen doet mee        Gouden medewerkers

      Gooische scholenfederatie         Penta College             VO-raad                  Zin in lesgeven           Job Twinning          Opscholingstraject
                                                                     Windesheim             Hybride docent            Windesheim
                                                                 Werving

                                                                    Banenmarkt           Bovenbestuurlijke         Trainees voor de klas
                                                                   Comenius College          Samenwerking            Joke Smit College
                                                                                         Plana
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11