Page 7 - digitaaljaarboek V6_4
P. 7

Inclusief werkgeverschap  Aanpak lerarentekort Inclusief werkgeverschap is het creëren van banen voor werknemers met een  Op allerlei niveaus worden activiteiten ondernomen om het lerarentekort aan te
 afstand tot de arbeidsmarkt, zoals lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.  pakken. Zo is de cursus ‘Zin in lesgeven’ ontwikkeld om zij-instromers van tevoren
 Lees hier het verhaal van De Gooise Scholen Federatie dat 30 schoonmakers in  een betere indruk te geven van het werken in het onderwijs. Het Joke Smit College
 dienst nam via het sociaal werkbedrijf. Of van het Penta College waar mensen met  bedacht verschillende activiteiten om starters te werven.
 een verstandelijke beperking werken. Dat leverde hen op alle fronten veel
 voordelen op.     Zij-instroom


 Banenafspraak Iedereen doet mee Gouden medewerkers

 Gooische scholenfederatie Penta College VO-raad Zin in lesgeven Job Twinning  Opscholingstraject
         Windesheim             Hybride docent            Windesheim
     Werving

         Banenmarkt           Bovenbestuurlijke         Trainees voor de klas
        Comenius College          Samenwerking            Joke Smit College
                             Plana
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12