Waarderings­gesprekken

Van papier naar werkvloer

Greijdanus is een schoolbestuur met een gereformeerde identiteit. Via de gesprekkencyclus tracht Greijdanus haar identiteit, kernwaarden en doelen te vertalen naar de werkvloer. Daarbij is leren en ontwikkelen door zelfevaluatie op basis van feedback het uitgangspunt. Nieuwsgierig naar de aanpak van Greijdanus? Bekijk de animatie of een van de documenten op deze pagina.


Parels uit de regio is opgeheven

Parels uit de regio was een samenwerkingsverband tussen Voion en EMB AV. Alle documenten en videos die zijn gemaakt onder deze langdurige en succesvolle samenwerking zijn nu te vinden op de site van Voion:

https://www.voion.nl/inspiratie

U wordt automatisch naar deze nieuwe pagina geleid.