Strategisch Beleidsplan

Een gedragen strategisch beleidsplan

Het Meridiaan College wilde een strategisch beleidsplan maken dat echt van de school is. Want, zo redeneerde het College van Bestuur, een plan waarvan iedereen zich eigenaar voelt , zal ook beter te realiseren zijn. Daarom is gekozen om het strategisch
 plan 2017-2021 via co-creatie te ontwikkelen. Het CvB organiseerde een dag waarop alle betrokkenen van de vier scholen van het Meridiaan College volgens een strak format met elkaar in gesprek gingen. Samen legden zij de bouwstenen voor de komende jaren. Benieuwd naar dit mooie verhaal? Bekijk de animatie of een van de documenten op deze pagina voor de details.